معنی کلمه زبرا
در زبان انگلیسی به گورخر، زبرا (zebra) می گویند. از آنجا که این حیوان پوست راه راه دارد در واقع زبرا استعاره ای از راه راه بودن است.
در مورد پرده زبرا دلیل انتخاب این اسم برای این مدل پرده این است که متریال مختلف در تولید پرده زبرا به صورت راه راه در کنار هم قرار می گیرند.
در واقع پرده زبرا ترکیبی از پارچه و تور است که به صورت نوارهای افقی کناره هم چیده شده اند که این کار امکان تولید طرح ها و رنگ های بسیار متنوعی را برای ما ایجاد می کند.
البته قبل از تولید این سبک از پرده، پارچه های راه راه وجود داشت که دوخته و تبدیل به پرده می شد.
اما هدف از تولید پرده های زبرا و زبرومن تنها ترکیب پارچه و تور به صورت راه راه نیست بلکه علاوه بر زیبایی بی نظیرشان مزایا و امکانات زیادی به وجود می آورند.
تنظیم نور یکی از مهمترین ویژگی های بی نظیر زبراست.
قابل توجه است که پرده زبرا و زبرومن نسل جدیدی از پرده هستند که هر دو شکل و ساختاری نسبتا شبیه بهم دارند.
اما در مواردی هم با هم تفاوت دارند که در مقالات دیگری تفاوت دو پرده زبرا و پرده زبرومن را بررسی خواهیم کرد.